Kopce w Krakowie są dobrymi punktami widokowymi. Z każdego z nich rozpościera się panorama na różne części naszego miasta. Kraków jest na pierwszym miejscu, pod względem ilości kopców, bo ma ich aż pięć. Największym z nich (również największym w Polsce) jest Kopiec Piłsudskiego, nazywany także Sowińcem lub Mogiłą Mogił. Dalej w kolejności są: Kopiec Kościuszki, Kopiec Krakusa, Kopiec Wandy i najmłodszy z nich, Kopiec Jana Pawła II.